TRANSMISJA LIVE W SYSTEMIE PPV

Informacje o kanale

Podczas Forum Designu i Architektury chcielibyśmy podyskutować o detalu, trochę odczarować to słowo dla projektowania. Pokazać, że detal niekoniecznie oznacza zbytek. Skupienie na tym, co prozaiczne, małe sprzyjać może przecież tworzeniu architektury zrównoważonej i odpowiedzialnej społecznie. Detal, choć ciąży ku konkretowi, ogniskuje uwagę i skupienie, prowadzić może też do myślenia o relacjach łączących podobne przedmioty ze światem natury czy z przyszłością. Koncentracja na detalu nie musi oznaczać ciasnej specjalizacji, ale raczej nowe szanse, jakie otwierają się przed zawodem architekta w nowych specjalizacjach, związanych chociażby z oświetleniem czy projektowaniem z myślą o akustyce czy dobrej jakości powietrzu.

 

Potencjał tkwiący w detalu wykorzystać zechcemy do uruchomienia spotkań i wymiany myśli. Gośćmi specjalnymi Forum będzie Tim Ingold, humanista wskazujący na potrzebę przemyślenia wielkich spraw naszej współczesności przez pryzmat detalu oraz Lars Emil Kragh, przedstawiciel branży architektonicznej, wskazujący na nowe szanse zawodowe łączące się ze specjalizacją. W dyskusjach o architekturze udział wezmą polscy architekci projektujący z dużą atencją do rozmaitych detali.


PROGRAM FORUM DESIGNU I ARCHITEKTURY D&A

SUMIENIE DETALU


3 lutego 2021 r. Formuła on-line

Prowadzący Forum: Jakub Głaz


11.00 – 11.15    Powitanie uczestników

Tomasz Kobierski, Prezes Zarządu MTP

Małgorzata Pilinkiewicz, Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP

Bohdan Lisowski, Prezes SARP

Bolesław Stelmach, Dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki


11.15 – 11.30    Wprowadzenie w tematykę Forum – SUMIENIE DETALU, Jakub Głaz


11.30 – 12.00    BUILDING GROWING THINKING. Wykład o detalu jako perspektywie myślenia o współczesności (wykład w jęz. angielskim)

Tim Ingold, profesor antropologii społecznej, dyrektor Instytutu Antropologii na Uniwersytecie Aberdeen


12.00 – 12.10    Prezentacja Partnera (Pozbruk)


12.10 – 12.25    Przerwa kawowa


12.25 – 13.50    Detal na nowo? Uważność w praktyce architektonicznej i jej korzyści. Dyskusja panelowa

Moderator: Maciej Frąckowiak, socjolog, badacz miasta i kultury wizualnej, Wydział Socjologii UAM, School of Form


13.50 – 14.00    Nowoczesne rozwiązania aranżacyjne, Klink International 2021


14.00 – 14.30    Przerwa na lunch


14.30 – 15.00    New challenges, possibilities and business models for architects. Wykład o architekturze w dobie nowych specjalizacji (wykład w jęz. angielskim)

Lars Emil Kragh, Kierownik Działu Rozwoju Biznesu, Duńskie Stowarzyszenie Firm Architektonicznych


15.00 – 16.30    Drobna zmiana czy wielka różnica? W stronę niestandardowych ról architekta. Dyskusja panelowa

Moderatorka: Bogna Świątkowska, dziennikarka, promotorka kultury, założycielka Fundacji „Bęc Zmiana”


16.30    Zakończenie Forum


Szczegółowy program na https://www.forumdia.pl/

*Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w programie

W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z właścicielem kanału: bok@ppv-stream.pl

© 2018 PPV Stream

Pomoc:     bok@ppv-stream.pl